Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА mimobg. shop

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ММ Петрови ДЗЗД (mimobg.shop) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mimobg.shop и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от mimobg.shop (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на mimobg.shop, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия..

“ММ Петрови” ДЗЗД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. Кастрица 23 – вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 177055448, телефон за контакт 0887 617569и и-мейл адрес info@mimobg.shop

1. Условия за използване на Сайта на mimobg.shop

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

  • Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.
  • mimobg.shop не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
  • mimobg.shop  не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
  • mimobg.shop  не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
  • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като mimobg.shop  се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него и-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
  • За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. mimobg.shop  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
  • При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
  • mimobg.shop  не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

2. Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди с нестопанска цел при условие,  че не се нарушават авторските права на mimobg.shop  или на трети лица,  свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

mimobg.shop  си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между mimobg.shop  и лицето публикуващо информацията.

3. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички, посочени на сайта цени, са крайни и в български лева. mimobg.shop  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

4. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.velis-leather.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на mimobg.shop  При извършване на поръчката Потребителят има право да избере модела и размера на стоките и количеството им и условията за плащане, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “ВЕЛИС 2017” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на mimobg.shop , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

mimobg.shop  има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, mimobg.shop  има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

5. Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на mimobg.shop  или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, mimobg.shop  изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

6. Доставка на закупени стоки

Стойността на доставка на закупената стока се поема от клиента.  При замяна за номер разходите по връщането им е за сметка на клиента. Срокът за доставката на територията на Р България на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 5 работни дни, а за чужбина до 15 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на mimobg.shop .

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. mimobg.shop  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Доставката на всички артикули в онлайн магазина се извършва с куриерска фирма  Спиди АД  или Еконт Експрес

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като mimobg.shop  съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

mimobg.shop  може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от mimobg.shop  информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

mimobg.shop  не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от mimobg.shop обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, mimobg.shop  не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mimobg.shop  се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на mimobg.shop  за такова искане на тел 0887 616579 или и-мейл адрес:info@mimobg.shop

mimobg.shop  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

7. Отказ от закупена стока

За да упражни правото си на отказ Потребителят следва да уведоми писмено mimobg.shop  за имената, адрес,  телефонен номер, факс или електронен адрес и за решението си /причина/ да се откаже от договора чрез приложения стандартен формуляр за отказ от закупената стока.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

До

“ММ Петрови” ДЗЗД
ул. Кастрица 23
Варна 9022
и-мейл адрес info@mimobg.shop

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

* Ненужното се зачертава.“


В случай, че потребителят се откаже от договора, mimobg.shop  ще възстанови само сумата на върнатия продукт, като разходите по връщането му се поема от клиента не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира mimobg.shop  за неговото решение за отказ от договора. mimobg.shop  ще извърши възстановяването само по банкова сметка на клиента.